Kontaktujte nás
+421 905 938 723
 • Bezpečnosť na
  prvom mieste

  Zabezpečujeme bezpečnostnotechnickú službu
  + možnosť implementácie OHSAS 45 001 

Vyberte si službu

Ikona BOZP

Bezpečnosť 
a ochrana pri práci

(BOZP)

Spoločnosť Ing. Roman Hlocký - ZERO II., s.r.o. vám v oblasti bezpečnosti práce ponúka bezpečnostnotechnickú službu /BTS/ v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Uvedenú službu vykonávame na základe oprávnenia číslo NIP SR BTS-0229/15.
 
Naše činnosti vykonávame kvalifikovanými pracovníkmi s platnými osvedčeniami autorizovaný technik bezpečnosti práce a bezpečnostný technik. Vieme tiež zabezpečiť implementáciu OHSAS 45 001.
Oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby

Zabezpečujeme

1
poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
2
vypracovanie dokumentácie v oblasti BOZP pre zamestnávateľov
3
posúdenie a vypracovanie dokumentu o posúdení rizík pri každej pracovnej činnosti
4
poradenstvo v oblasti úrazovosti, šetrenie pracovného úrazu a príprava dokladov
5
zastupovanie zamestnávateľa pri výkone kontroly zo strany inšpektorátu práce
6
vykonávanie preventívnych prehliadok v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách zamestnávateľa
7
vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Odborné vzdelávanie

Naša spoločnosť je oprávnená na výchovu a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ponúkame vám:
Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce
01.1
Ikona-výchova-a-vzdelávanie-zamestnancov-a-vedúcich-zamestnancov
Výchova a vzdelávanie
zamestnancov a vedúcich zamestnancov
Stiahnuť prihlášku
01.2
výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov
Stiahnuť prihlášku
03.2
výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvihacich
Stiahnuť prihlášku
03.4
výchova a vzdelávanie viazačov bremien
Stiahnuť prihlášku
06.1
výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
Stiahnuť prihlášku
07.1
výchova a vzdelávanie osôb pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky
Stiahnuť prihlášku
07.2
výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia
Stiahnuť prihlášku
08.2
výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení
Stiahnuť prihlášku
09.1
výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení
Stiahnuť prihlášku
10.1
výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení
Stiahnuť prihlášku
10.2
výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva
Stiahnuť prihlášku
10.3
výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti
Stiahnuť prihlášku

Odborné vzdelávanie

V prípade záujmu o odborné vzdelávanie 
nás neváhajte kontaktovať
Ikona požiarna ochrana

Požiarna ochrana

(PO)

Naša spoločnosť ponúka kompletné služby v oblasti ochrany pred požiarmi podľa zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii.
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti - Roman Hlocký

Ponúkame

1
školenie preventívnych protipožiarnych a asistenčných hliadok
2
vypracovanie dokumentácie pre miesta a činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
3
školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi
4
vypracovanie a aktualizáciu dokumentácie ochrany pred požiarmi
5
vykonávanie kontrol a opráv požiarnych zariadení
6
revízie požiarnotechnických zariadení
7
vykonávanie kontrol, revízií a servis hasiacich prístrojov a zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov vrátane tlakových skúšok požiarnych hadíc
Ikona civilná ochrana

Civilná ochrana

(CO)

Naša spoločnosť ponúka služby v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva podľa zákona č. 42/1994 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov.
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva Roman Hlocký

Ponúkame

1
vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany obyvateľstva
2
vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany obyvateľstva pre obce, fyzické a právnické osoby podnikateľov
3
vzdelávanie na úseku civilnej ochrany
Ikona revízie VTZ ZZ, EZ

REVÍZIE 
VTZ ZZ, EZ - vyhradené technické zariadenia, zdvíhacie zariadenia, elektrické zariadenia

Naša spoločnosť vykonáva kontroly stavu bezpečnosti technických zariadení zdvíhacích a elektrických.
Oprávnenie revízie Roman Hlocký

Ponúkame

1
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích a elektrických
2
vypracovanie miestneho prevádzkového poriadku pre prevádzku VTZ
3
výchovu a vzdelávanie obsluhy VTZ ZZ 
4
výchovu a vzdelávanie obsluhy VTZ EZ a elektrotechnikov
Logo - Hlocký web

O nás 

Naša spoločnosť podniká v uvedenej oblasti už viac ako 15 rokov a má profesionálny prístup pre každého nášho zákazníka. Postupne sa stala majiteľom oprávnení v oblasti vzdelávania a rozšírila vzdelávanie aj v cudzích jazykoch a formou elerningu. Spoločnosť splnila podmienky certifikácie v troch oblastiach kvality, bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia.

Kontakt

Ing. Roman Hlocký – ZERO II., s. r. o. 

Sídlo firmy a pošta: 
Stummerova 6
955 01 Topoľčany

Kancelária: 
Nám. Ľudovíta Štúra 2,
955 01 Topoľčany

IČO: 47 568 445 
DIČ 2024013057 
IČ DPH SK2024013057
 • logo Balpap
 • Technická inšpekcia logoIso Consult logo
 • Iso Consult logo
 • Technická inšpekcia logo
Ing. Roman Hlocký – ZERO II., s. r. o.
Sídlo a pošta: Stummerova 6 
955 01 Topoľčany
Office: 
Nám. Ľudovíta Štúra 2,
955 01 Topoľčany
+421 905 938 723
info@hlocky.sk
Pohľadávky tejto firmy spravuje
PG vymáhanie faktúr
Právne zastúpený
Spoločnosť Ing. Roman Hlocký – ZERO II., s. r. o., je držiteľom ISO certifikácií:
file-text-ophone-handsetchevron-down-circle